Lučica 4 Spinut

21000 Split

Pon-Pet: 8-20h Sub: 8-13h

Web dućan je uvijek otvoren!

SeaPower blog

Registar otoka - Kornati

Objavljen Registar otoka – hrvatski otoci, otočići i hridi na jednom mjestu

Registar otoka je uspostavljen temeljem članka 6. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 116/18, 73/20 – Uredba). Također, i temeljem Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (Narodne novine, broj 75/20).

Svih 1.244 otoka, otočića i hridi u Republici Hrvatskoj klasificirano je po vanjskim karakteristikama, obilježjima i drugim parametrima koji su važni za upravljanje, korištenje i čuvanje jedinstvene otočne geografske cjeline.

Cilj Registra

Cilj Registra je podatkovno i kartografsko evidentiranje svih 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi. Svi on su sastavni dio teritorija Republike Hrvatske. Cilj je stvoriti baze podataka za područje otoka. Te baze služit će kao podloge za izradu analitičkih izvještaja neophodnih za daljnja usmjerenja i vođenje učinkovite politike razvoja otoka.

Gdje se Registar otoka nalazi?

Registar je postavljen na adresi Centra dijeljenih usluga. Dugoročno je osmišljen kao integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja uz povezivanje sa web servisima više od 30 javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj koji posjeduju podatke o otocima iz svoje nadležnosti stvarajući tako zajedničku državnu informatičku infrastrukturu.

Registar potražie ovdje: https://registar-otoka.gov.hr

Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija ustrojavanja i vođenja Registra otoka te se utvrđuje način unosa i vrste podataka koje se unose u Registar otoka.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. strukturirani podaci – podaci koji se odnose na standardizirani popis kategorija (entiteta) i njihovih karakteristika (atributa) koji se mogu koristiti za opisivanje sadržaja

2. podatkovni model – formalan način predstavljanja podataka sa definiranim relacijskim i korelacijskim vezama koje omogućuju integriranje strukturiranih podataka koji se koriste ili stvaraju u poslovnom procesu.

Članak 3.

(1) Registar otoka je jedinstveni registar, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje.

(2) U smislu ovog Pravilnika poluotok Pelješac ima status otoka.

Članak 4.

Registar otoka sastoji se od Osnovnog registra otoka i Integriranog informacijskog sustava otočnih pokazatelja.

Članak 5.

(1) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojava i vodi Registar otoka.

(2) Registar se vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Ministarstvo osigurava tehničke i programske osnove za vođenje Registra otoka.

Više: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1452.html

Još vijesti!

Podijeli članak
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter