Lučica 4 Spinut

21000 Split

Pon-Pet: 8-20h Sub: 8-13h

Web dućan je uvijek otvoren!

SeaPower blog

Lučica Spinut

Što je Upisnik plovila i kako funkcionira?

Upisnik plovila predstavlja jedinstveno upisno mjesto za sve pomorske objekte hrvatske državne pripadnosti. Uvođenjem Upisnika plovila napustio se postojeći sustav višestrukih upisnika i očevidnika. Oni su do sada vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata. Treba istaknuti činjenicu da Upisnik plovila ima funkciju jedinstvenog upravnog mjesta. Dakle, stranka više ne prilaže dokumente koje izdaju druga državna tijela. Ti dokumenti sada se pribavljaju po službenoj dužnosti elektroničkom razmjenom podataka.

Novitade

Novost je i uvođenje elektroničke isprave za sve pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi. Iznimka je međunarodna plovidba gdje se izdaju i elektroničke i papirnate dvojezične isprave. Napuštanje izdavanja papirnatih isprava za cilj ima ekonomičnost i modernizaciju sustava obzirom da sve inspekcijske službe imaju omogućen elektronski uvid u službene evidencije podataka.

Kako bi se u potpunosti uredili podatci o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika („Narodne novine“ broj 17/19) propisao se čitav niz novih odredbi. One se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata.

Nakon stupanja na snagu Pomorskog zakonika na web stranicama Ministarstva objavljen je popis imena i/ili oznaka svih pomorskih objekata upisanih u postojeće upisnike odnosno očevidnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika s opisom neusklađenosti. Vlasnici pomorskih objekata bili su dužni do 31. prosinca 2019. godine podnijeti lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija zahtjev za usklađenje podataka. Istekom roka za usklađivanje podataka smatrat će se da je pomorski objekt propao. Na isti će se primijeniti odredbe Pomorskog zakonika koje se odnose na brisanje po službenoj dužnosti propalih brodova.

Također, poslana je pisana obavijest na kućne adrese vlasnicima koji uredno podmiruju naknadu za sigurnost plovidbe i naknadu za upotrebu pomorskog dobra, a nemaju upisani OIB u upisnicima i očevidnicima lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

Važno je napomenuti da isto tako od 2015. godine na obračunima naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, koji se dostavljaju vlasnicima brodica i jahti, jasno je naznačena (podebljanim slovima) obveza dostave OIB-a nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Rokovi

Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za upis tako brisanog pomorskog objekta mora proći proceduru ponovnog upisa. Ta procedura uključuje i obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda. Brisanje svih pomorskih objekata po službenoj dužnosti izvršit će se do 28. prosinca 2020. godine.

Usklađenost

Pomorski objekti koji nisu usklađeni, a imaju evidentirane hipoteke i založna prava brisat će se tek protekom tri mjeseca od dostavljene obavijesti prema vjerovnicima. Obavijesti će biti poslane do 28. prosinca 2020. godine.

Od ukupno 129.713 brodica i jahti ovo Ministarstvo je prije zaprimanja OIB-a vlasnika imalo otprilike 70% upisanih OIB-a. To je oko 90.000 brodica i jahti u evidenciji Upisnika brodova. Očekuje se da će nakon upisa zadnjeg dostavljenog OIB-a ovo ministarstvo imati cca 100.000 do 105.000 upisanih plovila. Za njih će podaci biti u skladu s odredbama Pomorskog zakonika.

Još pročitajte:

Novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama – stroži sigurnosni standardi!

Podijeli članak
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter