Showing all 16 results

Karabin kuke-okovi

AISI 316 SS D KARIKE

5,52 kn241,20 kn

Karabin kuke-okovi

AISI 316 SS D OKOVA PAKIRATI

11,40 kn39,30 kn

Karabin kuke-okovi

AISI 316 SS DUGO D KARIKE

5,76 kn30,75 kn

Karabin kuke-okovi

BOW OKOVA

2,04 kn336,75 kn

Karabin kuke-okovi

D OKOVA

1,80 kn153,75 kn
6,45 kn244,50 kn
69,60 kn279,00 kn
9,36 kn81,75 kn
6,00 kn42,30 kn

Karabin kuke-okovi

ŠKOPAC INOX ZA SIDRA

7,80 kn49,35 kn

Karabin kuke-okovi

ŠKOPAC SS AISI 316

123,00 kn395,03 kn
12,36 kn52,73 kn
6,36 kn55,05 kn
10,92 kn23,33 kn

Karabin kuke-okovi

SS STRIP DUGO KARIKE

18,66 kn90,00 kn