BRODSKI DNEVNIK

215,00 kn (28,54 €)

Opis

Brodski dnevnik
(1) Brodski dnevnik za brod unutarnje plovidbe, čije je vođenje predviđeno odredbom članka 57. točka 1. Zakona, mora sadražavati podatke o imenu ili oznaci i vrsti broda, pristaništu upisa, broju upisa, istisnini i nosivosti broda te o ukupnoj snazi porivnog postrojenja.
(2) U brodski dnevnik iz st. 1. ovog članka upisuju se:
1. hidrometeorološki podaci koji se odnose na: vremenske uvjete, temperaturu zraka i vodostaj kod kojega se označuje i vodomjerna stanica prema kojoj se brod orijentira,
2. podaci o kretanju i radu broda, s podacima o polasku, dolasku i iznimnom zadržavanju broda,
3. sastav i oblik povorke, težina tereta i gaz broda,
4. podaci o uzimanju i ostavljanju brodova iz vuče,
5. podaci o smjenama članova posade u kormilarnici i strojarnici na radnim mjestima za koja su potrebna ovlaštenja za obavljanje poslova na brodu
6. važne napomene u toku plovidbe, koje obuhvaćaju osobito podatke,
7. izmjerenim dubinama u plovnom putu, obilježavanju i nastalim promjenama na plovnom putu,
8. pretrpljenim nezgodama i havarijama broda
9. značajnijim popravcima i radovima izvršenim na brodu za vrijeme putovanja,
10. promjenama brojnog stanja i sastava posade,
11. pojavama težih oboljenja članova posade i putnika.
(3) U stupac brodskog dnevnika iz stavka 1. ovog članka predviđen za upisivanje važnih napomena unose se i primjedbe koje se odnose na smetnje i nedostatke održavanja plovnog puta i sredstava balisaže. U taj stupac unose se i podaci o radu glavnog porivnog stroja i parnog kotla te podaci o održavanju parnog kotla (pranje i mijenjanje vode).
(4) U brodski dnevnik iz st. 1. ovog članka upisuju se i podaci o opremanju i raspremanju broda. Taj upis potvrđuje nadležno tijelo Republike Hrvatske.
(5) Brodski dnevnik iz st. 1. ovog člana vodi se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 4).