ZDRASTVENI DNEVNIK

195,00 kn (25,88 €)

Opis

Zdravstveni dnevnik
(1) Zdravstveni dnevnik za brod unutarnje plovidbe, čije je vođenje predviđeno odredbom članka 57. točka 2. Zakona, mora sadržati podatke o: imenu ili oznaci broda unutarnje plovidbe, luci upisa i istisnini broda.
(2) U zdravstveni dnevnik upisuju se:
1. smjer i trajanje putovanja,
2. broj posade i broj putnika, posebno pri odlasku, a posebno pri povratku broda,
3. podaci o opskrbi broda hranom, s naznakom vremena i mjesta ukrcaja namirnica, vrsti i količini namirnica i njihove higijenske ispravnosti,
4. podaci o opskrbi broda vodom za piće, s naznakom vremena i mjesta ukrcaja vode, je li voda uzeta iz vodovoda ili cisterne, je li kontrolirana higijenska ispravnost vode u brodskim tankovima i je li obavljena dezinfekcija vode,
5. podaci o drugim dezinfekcijama i dezinsekcijama na brodu,
6. podaci o oboljelim osobama na brodu i drugi značajni podaci koji se odnose na zdravstveno stanje članova posade i putnika.
(3) Zdravstveni dnevnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 5).