Akcija!

POLIESTERSKA SMOLA ZA BRODOVE

4,92 

Opis

ORTOFTALNA POLIESTERSKA SMOLA
tiksotropirana predubrzana, bazirana na ortoftalnoj kiselini. Vrijeme želiranja je oko 35 min uz 1% katalizatora. Moguća izrada debljih laminata, 3mm, u jednom postupku. Srednje vrijeme želiranja. Pogodna za špricanje i ručno laminiranje. Ovo je smola opće namjene za izradu niza kompozitnih proizvoda.
Pakiranje 1 kg somle.
Katalizator ne ulazi u cijenu.
Za potrebu za kupnju katalizatora upišite artikal ” KATALIZATOR ” Pakiranje 100 ml.