Projekt MARLESS – znanstveni tim u Dubrovniku razvija autonomnu mobilnu mrežu za prikupljanje plutajućeg otpada

Marless projekt

MARLESS – „MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions”. Ovo je ime projekta u kojem sudjeluje Sveučilište u Dubrovniku kao jedan od partnera. Rad na projektu započeo je 1. lipnja 2020. Problematika Projekt MARLESS bavit će se problemom otpada u Jadranskom moru s različitih aspekata. To uključuje praćenje količine otpada u moru, podizanje svijesti građana […]